Duhovna riznica 02.07.2024 | 13:24

MISLI ZA SVAKI DAN U GODINI: Opasnost današnjice su lažni proroci i njihove savremene maske

Izvor: Misli za svaki dan u godini
MISLI ZA SVAKI DAN U GODINI: Opasnost današnjice su lažni proroci i njihove savremene maske
Shutterstock

U svojoj knjizi, za drugi utorak posle Pedesetnice, Sveti Teofan Zatvornik daje smernice kako prepoznati vukove u ovčijoj koži i ostati veran Gospodnjim učenjima.

- Čuvajte se od lažnih proroka (Mt.7,15). Od početka hrišćanstva pa do danas, nije bilo perioda kada ova predostrožnost nije imala svoju primenu. Gospod nije ukazao od kakvih lažljivih proroka da se čuvamo. Jer, kako ih sve odrediti? Oni se menjaju, i svako vreme porađa svoje. Oni uvek nastupaju u ovčijoj odeći, sa izgledom dobrih namera u svojim postupcima, i sa prizrakom istine u rečima.

U naše vreme, odeća im je sašivena od progresa, civilizacije, prosvećenja, slobode misli i dela, ličnog ubeđenja koje ne prihvata veru, i tome slično. Sve je to lažno pokrivalo. Srećući pojavu takve odeće, ne žuri da otvaraš duh svoj rečima proroka koji su odeveni u nju. Pogledaj dobro da li se možda ne krije vuk pod ovčijom kožom.

Znaj da je Gospod jedini pokretač ka istinskom savršenstvu, jedini umekšitelj ljudskih srdaca i naravi, jedini prosvetitelj, jedini davalac slobode i ispunitelj ljudskih srdaca osećanjima istine, koja pružaju ubeđenje koje ništa na svetu ne može pokolebati. Zbog toga, čim samo u rečima novih proroka primetiš makar senku protivrečnosti sa Gospodnjim učenjem, budi siguran da se radi o grabljivim vucima, i odvoj se od njih.