Islam 08:32 | 06.06.2024

PET STUBOVA ISLAMA: Temelji svakodnevnog života

Ispovedanje vere, molitva, davanje milostinje, post i hadžiluk čine osnov i sastavni deo islamske prakse, osnažujući vernike da žive u skladu s Božjim načelima i ističu važnost duhovnog rasta, moralne čistoće i društvene odgovornosti.

Islam 14:51 | 16.05.2024

TEK ROĐENOJ BEBI NA UHO SE ŠAPNU DVE REČI: To je uvod u veru, ali i želja roditelja da odrasta u Islamu

Dolazak bebe u muslimasku porodicu prati više obreda, a najvažniji su izgovaranje reči ezan i ikamet, mazanje nepca slatkišima, akika i šišanje kose. Sve ovo se obavlja u prvih sedam dana kako bi novorođenče odrastalo s islamskim vrednostima i tradicijom. Majka ulazi u nifas, odnosno dobija podršku i negu cele porodice koja može da traje i do dve godine.

Islam 22:20 | 14.05.2024

KO JE BILA HATIDŽE I KAKO JE UBEDILA MUHAMEDA DA JE PROROK: Čak bi i savremene žene stremile onome što je ona postigla pre 1.400 godina

Hatidže je bila cenjena ličnost, bogata i moćna, koja je odbila mnoge bračne ponude istaknutih plemića, ali se ipak dva puta udavala, a jedino je njoj prorok Muhamed verovao. Neobično za davni period istorije, Hatidže je bila ta koja je odabrala muža i zaprosila ga. Ona je tada imala 40 godina, dok je njen budući supružnik bio 25-godišnjak skromnog porekla.

Islam 21:19 | 14.05.2024

MOLITVA NA STUBU ŽELJA U AJA SOFIJI: Donosi isceljenje vernicima koji traže spas od mnogih teških bolesti

Stub za plakanje, koji je od mermera ima rupu u svojoj sredini i veruje se da se na tom mestu 1200. godine pojavio sveti Georgije čudotvorac, a vlaga koja se pojavila da ima lekovita svojstva. Aja Sofija je čudo arhitekture koje u svojoj unutrašnjosti i trideset miliona zlatnih pločica u širokoj, glatkoj kupoli, i time predstavlja hrabar inženjerski podvig za vreme kada je građena.

Islam 19:49 | 14.05.2024

ISLAM NE POZNAJE TAJNI BRAK: Prema šerijatskom zakonu da bi momak i devojka ušli u bračnu zajednicu mora da ispune četiri uslova

Za ulazak u brak potrebna je dozvola ženinog staratelja, odnosno oca, dede, brata ili amidže koji treba da bude punoletan i slobodan. Staratelj sačinjava ugovor o braku koji sadrži ponudu i prihvatanje. Neophodna su dva pravedna svedoka. Pod pravednošću se podrazumijeva da ne čine velike grehe i da se klone većine malih grehova. To znači da svedoci ne mogu biti osobe koje se ne klanjaju, niti oni koji piju alkohol, bludniče ... Poslednji korak je oglašavanje sklapanja braka. To mora biti javno. Islam ne poznaje tajni brak.