Aktuelno iz SPC 04.07.2024 | 17:25

DUHOVNI MOST IZMEĐU SRBIJE I KINE: Na praznik Svetog Jovana Šangajskog, počeo pravoslavni misionarski program na kineskom jeziku

Izvor: Misionarsko odeljenje AEM
DUHOVNI MOST IZMEĐU SRBIJE I KINE: Na praznik Svetog Jovana Šangajskog, počeo pravoslavni misionarski program na kineskom jeziku
Misionarsko odeljenje AEM

Odgovarajući na rastuće interesovanje kineskih državljana za pravoslavno hrišćanstvo, Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka obezbedila je duhovnu podršku i zajedništvo kroz novu misionarsku inicijativu.

Na dan kada su Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici molitveno proslavljali Svetog Jovana Šangajskog, prisećajući se značaja duhovnog doprinosa koji je ovaj svetitelj našoj državi dao u toku svog boravka u Srbiji, Misionarsko odeljenje Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke je pokrenulo Pravoslavni misionarski program na kineskom jeziku.

Povod za pokretanje ovog programa leži u sve većem broju kineskih državljana koji privremeno borave u Srbiji zbog posla, ali i u porastu onih koji su izabrali našu zemlju za stalno prebivalište. Ova inicijativa odražava otvorenost i spremnost pravoslavne crkve da pruži duhovnu podršku i učvrsti veze sa svim vernicima koji žive i rade u našoj zajednici.

Misionarsko odeljenje AEM
Dvojezična brošura

Ovaj program, osmišljen da odgovori na interesovanje kineskih državljana u Srbiji za pravoslavno hrišćanstvo, simbolično je započeo objavljivanjem brošure namenjene misionarskoj upotrebi u pravoslavnim hramovima. Brošura sadrži izabrane ikone, freske i molitve na kineskom i srpskom jeziku, uključujući Isusovu molitvu i žitije Svetog Jovana Šangajskog. Programom rukovodi dr Sandra Knežević, stručnjakinja za spoljnu misiju koja je svoje akademsko i životno iskustvo stekla u Kini.

Ova inicijativa ne samo da otvara vrata razumevanju i duhovnom dijalogu između različitih kultura, već i osnažuje zajedničku vezu svih vernika koji dele istu veru širom sveta. U duhu tolerancije i međusobnog poštovanja, Pravoslavna crkva nastavlja da razvija ovakve inovativne programe koji unapređuju međunarodno razumevanje i jedinstvo.