Duhovna riznica 17.06.2024 | 22:08

MISLI ZA SVAKI DAN U GODINI: Kako vinogradar odseca granu koja ne donosi plod, tako Otac odstranjuje one koji veruju, ali ne živi po veri

Izvor: Misli za svaki dan u godini
MISLI ZA SVAKI DAN U GODINI: Kako vinogradar odseca granu koja ne donosi plod, tako Otac odstranjuje one koji veruju, ali ne živi po veri
shutterstock.com

Šestog ponedeljka posle Vaskrsa, Sveti Teofan nam u svojoj duhovnoj poruci govori o veri koja nas kalemi na Isusa Hrista, kao na vinovu lozu, i o nebeskom Ocu koji brine o našim duhovnim plodovima.

- Gospod Isus Hristos je vinova loza, a hrišćani su grane i izdanci. Mi se na njega nakalemljujemo verom i plod prinosimo životom po veri. Otac nebesni je vinogradar, koji vodi brigu o lozi. On odseca granu koja ne donosi ploda, tj. veruje, ali ne živi po veri. Onu, pak, koja donosi plod, tj. koja ne samo veruje, nego se trudi po veri i da živi – on održava. Njoj Bog na svaki način pomaže da se bogati dobrim delima, koja su plodovi vere. Neka po tom zakonu Božijeg delovanja na nas svako uredi svoj život, uvek se sećajući da bez Gospoda ništa ne možemo činiti. Njemu pripadaj u svakoj teškoći. Ime njegovo presveto i presladosno neka se neodstupno nalazi u tvom umu, srcu i na tvom jeziku.