Praznici i sveci 28.04.2024 | 19:27

KAKO POMOĆI BOLESNIMA: I LEKARI SAVETUJU MOLITVU rodbine i prijatelja, kao i svih dobornamernih ljudi

Izvor: SPC
KAKO POMOĆI BOLESNIMA: I LEKARI SAVETUJU MOLITVU rodbine i prijatelja, kao i svih dobornamernih ljudi
ST/Nikola Mutić

Izgovaranje reči upućenih Bogu ili određenom svecu ima lekovit učinak na naš ceo organizam

U molitvi je uvek spas. Ona oslobađa, umiruje, a bolesne isceljuje. Greh je bolesne sažaljevati, ali se za njih treba moliti. Molitva je spas. Što se više ljudi moli, to je učinak molitve veći. Molitvu treba da izgovaraju najbliža familija bolesnika,kao i prijatelji i svi dobornamerni ljudi koji misle na obolelog. Molitva može da se izgovara uz postelju bolesnika, ali i u crkvi ili na bilo kom skupu. Svakako je lekovita. A to potvrđuju i istraživanja lekara. 


Molitva za bolesnika


Blagosloven si, Gospode Bože naš, lekaru duša i tela, koji i nemoći i bolesti naše na telu svom ponese, Čijom se ranom mi iscelismo, pastiru dobri, koji dođe da izgubljenu ovčicu tražiš i koji iznemoglima daješ utehu i život sa vaskrsenjem; Ti si se u poslednje vreme učovečio i Bog Reč se sa telom na zemlji javio i sa ljudima poživeo radi ljudskog spasenja.

O, Gospode, Ti na visinama živiš i na smirene gledaš; kao što si nekada primio Jezekijinu molitvu i suze, podigao ga sa bolesničkog odra, i produžio mu život za petnaest godina; kao što si preko proroka Jeliseja očistio od gube Neemana Sirca, i vaskrsao Sunamićankina sina; i kao što si Petrovu taštu od groznice izbavio; i zapovešću svojom gubave isceljivao; i dodirom haljine svoje iscelio od bolesti ženu, bolesnu dvanaest godina od tečenja krvi; i zbog vere kapetanovog slugu ozdravio; i udovičina jedinca sina iz mrtvih vaskrsao i predao ga majci njegovoj živa i zdrava; i Hananejkinu kcer od svirepog zloduha oslobodio; i pomazavši kalom oci slepom od rocenja, vid mu povratio; i cetvorodnevnog i ljubljenog prijatelja tvog Lazara oživeo i dao ga sestrama njegovim; kao što si nekada dao vlast Apostolima tvojim da bolesne isceljuju i gubave čiste; kao što si carinike opravdao, i prikovan na krstu, raj si obecao razbojniku, Ti koji uzimaš na sebe grehe sveta; kao što si preko vrhovnih Apostola tvojih Petra i Jovana kod Krasnih vrata hromoga iscelio, i Tavitu iz mrtvih vaskrsao, i Evtiha Pavlom oživeo, i od gujina ujeda Pavlovu ruku nepovredenom sačuvao, i preko Pavla apostola tvoga krepkom rukom svojom oca Puplijeva od vatre i groznice iscelio, tako i sada, neiskazanim čovekoljubljem svojim i uobičajenim milosrđem svojim isceli slugu tvoga (ili: sluškinju tvoju) (ime) od njegovih (ili njenih) duševnih patnji.

Molimo Ti se i preklinjemo Te, razreši, oprosti sluzi tvome (ili: sluškinji tvojoj) sva bezakonja za koja Te moli, i isceli ga od strasti, očisti od svake prljavštine tela i duše, ugasi vatru u njemu (ili u njoj) rosom milosti tvoje; oprosti mu ako koju zapovest tvoju naruši kao covek koji telo nosi i telesno živi, ako sagreši pred Tobom danju ili noću, voljno ili nevoljno, svesno ili nesvesno, ili se um njegov povredi pogledom očiju ili sluhom ušiju ili mirisanjem ili nečim drugim, te sagreši i telom i duhom, i otudi se od volje tvoje, no Ti sam, Gospode, kao blag i čovekoljubiv, podigni ga od opake bolesti i patnje.
O, Vladaru Gospode, usliši nas grešne sada, i kad god Te prizovemo; pogledaj kao blag i ne pomeni bezakonja njegova prva, i izbavi njega (ili nju) i nas od večnih muka, i očisti njega i nas od svake rdave namere, i usta njegova (ili njena) neka veličaju Tebe, i usne njegove neka slave Tebe, i ruke njegove (ili njene) ukrepi na vršenje zapovesti tvojih, i noge njegove povedi putem tvojim, i sve udove i razum njegov (ili njen) utvrdujući molitvama prečiste Majke Tvoje i svih Svetih tvojih.
Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim Ocem, i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.