Duhovna riznica 08.07.2024 | 20:38

NAJBOLJE MOLITVE PRED SPAVANJE: Negovanje tradicije i duhovnosti na savremen način

Izvor: Religija
Autor: Saša Tošić
NAJBOLJE MOLITVE PRED SPAVANJE: Negovanje tradicije i duhovnosti na savremen način
Martin Barraud/Caia Image/Profimedia

Štampana izdanja Molitvenika sve manje se koriste, pa vernici prelaze na digitalne verzije, koje nose rizik odstupanja od zvaničnih crkvenih molitvi. U duhu očuvanja pravoslavne tradicije, donosimo vam molitve pred odlazak na počinak, koje su po Kanonu SPC.

U nekadašnjim danima, vernici su uz Molitvenik počinjali i završavali svoje dane, pronalazeći mir i utehu u molitvama. Ova sveta knjiga bila je verni saputnik mnogih, prateći ih kroz svakodnevne izazove i iskušenja. Danas, nažalost, štampana izdanja Molitvenika sve se manje koriste, dok mnogi vernici posežu za digitalnim verzijama.

Iako tehnologija donosi pogodnosti, postoji opasnost da se naiđe na tekstove koji nisu u skladu sa kanonom Srpske pravoslavne crkve. Da bismo vam pomogli da ostanete na putu istine i vere, donosimo vam molitve pred spavanje iz Molitvenika SPC.

Martin Barraud/Caia Image/Profimedia
Očuvanje tradicije: molitva pred spavanje

Molitva pre spavanja

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni pomiluj nas. (3 puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena tvoga radi. Gospode, pomiluj. (3 puta) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo ljudi tvoji, svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskoga. Gospode, pomiluj. (12 puta)

Profimedia
Pravoslavni molitvenik

Molitva Svetog Makarija Bogu Ocu

Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, oprosti mi grehe, koje učinih, ovoga dana delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu tvom u sve dane života svoga, i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. Jer je tvoje carstvo, sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Svetog Makarija, druga

Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san, pošalji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. Jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Khaled DESOUKI/AFP/Profimedia
Molitva pred odlazak na počinak

Molitva Svetog Makarija Anđelu čuvaru

Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, duše i tela moga pokrovitelju, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog; no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, Matere Gospoda moga Isusa Hrista i svih svetih. Amin.

Molitva Svetog Joanikija

Nadanje je moje Otac, pribežište moje Sin, zaštita moja Duh Sveti, Trojice Sveta slava ti.

Molitva Presvetoj Bogorodici

Dostojno je, vaistinu, blaženom zvati tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, tebe što Boga – reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo. Blaga majko blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Marijo, milost Sina Tvoga i Boga našeg izlij na moju strasnu dušu, i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svoga proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena.