Crkve i manastiri 28.04.2024 | 20:21

NAJKRAĆA MOLITVA KOJA POMAŽE U SVAKOM TRENUTKU. Zastanite i pomolite se na bilo kom mestu

Izvor: SD.rs
NAJKRAĆA MOLITVA KOJA POMAŽE U SVAKOM TRENUTKU. Zastanite i pomolite se na bilo kom mestu
shutterstock.com

Kada vam se u životu dešavaju loše stvari, izgovorite ove reči i gledajte kako vam se život polako menja.

Kada vam se u životu dešavaju loše stvari, izgovorite ove reči i gledajte kako vam se život polako menja.

Postoji jedna izuzetno snažna i kratka molitva koja se smatra najefektivnijom od svih. Kada se suočite sa teškim situacijama i osećate da vaš život ne ide u pravom smeru, dovoljno je izgovoriti sledeće reči:

"Gospode Isuse Hriste, sine Božji, pomiluj me grešnog".

Ova jednostavna molitva, iako veoma kratka, nosi toliku moć da se veruje kako može pomeriti planine ukoliko se izgovori s iskrenom verom.

Obratite se Bogu sa iskrenim srcem i On će sigurno čuti vaše molitve. Ne postoji precizno određeno vreme za molitvu za napredak i boljitak; važno je da je izgovorite kada vam najviše odgovara, posebno kada osetite potrebu za tim.

Dragan Kadić
Molitva u crkvi

Proverite sami i svedočićete novoj energiji, snazi i miru koji će se polako, ali sigurno pojaviti u vašem životu. Problemi će početi da se rešavaju na najbolji mogući način. Kao što je disanje važno, tako je važna i molitva.

Molimo se svuda i na svakom mestu gde god za to osetimo potrebu.

Možemo se moliti u osami, na pustom mestu, svojoj sobi, kancelariji ili u hramu. Gde god da se molimo, važno je da molitvu činimo radi Boga, a ne radi ljudi. Da bi što više napredovali i našli mir u srcu i duši, važno je moliti se za opraštaj svojih grehova.