Duhovna riznica 28.06.2024 | 11:52

MISLI ZA SVAKI DAN U GODINI: Kako se suočiti sa zlom i zlobom?

Izvor: Misli za svaki dan u godini
MISLI ZA SVAKI DAN U GODINI: Kako se suočiti sa zlom i zlobom?
Shutterstock

Prvog petka posle Pedesetnice, Sveti Teofan Zatvornik nas upozorava da protivljenje i osveta samo raspiruju zlobu, koja sa jednog lica prelazi na porodicu, a zatim sa pokolenja na pokolenje.

- A ja vam kažem da se ne protivite zlu (Mt.5,39). Drugim rečima, daj sebe na žrtvu svojevoljnosti i zlobi ljudskoj. Ali, zar se tako može živeti? Ne uznemiravaj se. Onaj koji je dao tu zapovest jeste naš promislitelj i staratelj. Kada sa punom verom i od sve duše poželiš da tako živiš, i da se ne protiviš nikakvom zlu, sam Gospod će za tebe da uredi život koji će biti ne samo snošljiv, nego i sretan.

Na samom delu biva da protivljenje još više razdražuje protivnika i pobuđuje ga da iznalazi nove neprijatnosti, dok ga ustupak razoružava i smiruje. Stoga, ako pretrpiš samo prvu navalu zlobe, ljudi će se sažaliti i ostaviti te na miru. Protivljenje, pak, i osveta samo raspiruju zlobu, koja sa jednog lica prelazi na porodicu, a zatim sa pokolenja na pokolenje.