Crkve i manastiri 04.07.2024 | 11:39

MALO KO ZNA DA U ALBANIJI POSTOJI PRAVOSLAVNA SVETINJA NALIK OSTROGU: Hram Svetog Mihaila vekovima prkosi gravitaciji na liticama iznad grada koji se ranije zvao Beograd

Izvor: Religija
Autor: Saša Tošić
MALO KO ZNA DA U ALBANIJI POSTOJI PRAVOSLAVNA SVETINJA NALIK OSTROGU: Hram Svetog Mihaila vekovima prkosi gravitaciji na liticama iznad grada koji se ranije zvao Beograd
Shutterstock Pravoslavni Hram Svetog Mihaila podignut je u 13. veku

Pored arhitektonskih i duhovnih sličnosti, oba svetilišta služe kao mostovi između prošlosti i sadašnjosti. Manastir Ostrog i crkva posvećena Svetom Mihailu nose sa sobom priče o veri koja je opstala uprkos svim izazovima, podsećajući nas na snagu duhovnosti i kulturnog nasleđa.

U srcu albanskog grada Berata, gde se kamene zidine uzdižu kao čuvari vekova, nalazi se pravoslavna crkva Svetog Mihaila ili Kisha e Shën Mëhillit na albanskom jeziku. Ovaj sveti hram, smešten na padinama brda, nudi vernicima i posetiocima priliku da urone u duhovnu prošlost, koja prožima svaki njegov kamen.

Shutterstock
Crkva Svetog Mihaila

Crkva Svetog Mihaila izgrađena je u 13. veku i predstavlja dragocen primer srednjovekovne pravoslavne arhitekture u Albaniji. Njene freske, oslikane rukama veštih umetnika, govore o biblijskim pričama i svetiteljima, prenosivši vernicima poruke vere i nade. Freske su sačuvane u izvanrednom stanju, otkrivajući svetlost i boje koje vekovi nisu uspeli da uguše. Pored ovog jedinstvenog svetilišta u Beratu postoji i Crkva Svete Trojice.

Berat, drevni grad sa bogatom istorijom, nekada poznat kao Svetigrad i Beograd, nosi tragove prošlih vremena u svakom svom kamenu. Jedno od gradskih naselja, smešteno između reke i gore, zadržalo je svoje slovensko ime - Gorica, koju most istog imena povezuje sa ostatkom grada.

Shutterstock
Crkva Svetog Mihaila u albanskom gradu Berat

Jugoistočno od Berata je selo Vodice, dok je sam Berat svedok bitke na Saurskom polju iz 1395, u kojoj su časno poginuli srpski velikaši Balša II Balšić i Ivaniš Mrnjavčević. Na prvoj tajnoj konferenciji o Albaniji 17. novembra 1896. Austrija je planirala da Berat postane centar nove države, prepoznajući njegovu stratešku važnost i duhovno bogatstvo.

Kao što Manastir Ostrog u Crnoj Gori prkosi gravitaciji, uklesan u liticama planine, tako i Crkva Svetog Mihaila prkosi zubu vremena, stojeći čvrsto na padinama Berata. Oba svetilišta dele sličnu sudbinu: postala su simboli duhovnosti i vere za svoje narode, kao i mesta hodočašća gde vernici dolaze u potrazi za utehom, molitvom i mirom.

Wikipedia/William Hall
Manastir Ostrog

Manastir Ostrog, koji je 17. veku osnovao Sveti Vasilije Ostroški, jedno je od najposećenijih pravoslavnih svetilišta na Balkanu. Njegova spektakularna lokacija i čudotvorne mošti svetitelja privlače stotine hiljada hodočasnika godišnje. Slično tome, crkva Svetog Mihaila nudi utočište za one koji traže duhovno prosvetljenje, iako je manje poznata na međunarodnom nivou.

Pored arhitektonskih i duhovnih sličnosti, oba svetilišta služe kao mostovi između prošlosti i sadašnjosti. Manastir Ostrog i crkva Svetog Mihaila nose sa sobom priče o veri koja je opstala uprkos svim izazovima, podsećajući nas na snagu duhovnosti i kulturnog nasleđa.

Shutterstock
Pravoslavni Hram Svetog Mihaila podignut je u 13. veku

Dok hodate kamenim stazama Berata, podsećajući se na vekove koji su prošli, Crkva Svetog Mihaila stoji kao tiha svedočanstva o trajnosti vere. I baš kao što Manastir Ostrog u Crnoj Gori pruža utočište onima koji traže duhovni mir, tako i ovaj mali pravoslavni dragulj u srcu Albanije nudi trenutke kontemplacije i veze sa nečim većim od nas samih.